Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de los hábitos de navegación. Pulsa en el botón de aceptación si quieres seguir navegando según los términos de nuestra política de cookies

              

 

Proves per la capacitació Lingüística per a l’Ensenyament en Valencià

Resolució de 14 d’agost de 2015, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació, per la qual es convoquen proves conduents a l’obtenció de la titulació administrativa de Capacitació Lingüística per a l’Ensenyament en Valencià dirigida a les persones que hagen participat en el procés selectiu convocat per l’Orde 45/2015 i l’Orde 46/2015. 

 

L’Orde 17/2013, de 15 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l’ensenyament en valencià, de valencià i en llengües estrangeres en les ensenyances no universitàries a la Comunitat Valenciana (DOCV 7006, 18.04.2013) regula i actualitza els requisits mínims quant a formació del professorat per a l’ensenyament en les diferents llengües a la Comunitat Valenciana i establix de manera diferenciada les titulacions administratives del Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià, el Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Llengua Estrangera, amb especificació de la llengua i el Diploma de Mestre de Valencià.

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha convocat en el present curs procediments selectius d’accés als cosos docents mitjançant l’Orde 45/2015, de 4 de maig, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procediment selectiu per a ingrés en el cos de mestres i el procediment per a l’adquisició de noves especialitats per funcionaris del mateix cos, així com mitjançant l’Orde 46/2015, de 4 de maig, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu d’ingrés i procediment per a l’adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d’Ensenyança Secundària, professors d’escoles oficials d’idiomes i professors tècnics de Formació Professional.

 

Més informació

Formamos parte de

 

 

 

OFERTAS COLECTIVO PROFESIONAL