Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de los hábitos de navegación. Pulsa en el botón de aceptación si quieres seguir navegando según los términos de nuestra política de cookies

              

 

Subvencions programes promoció dels drets de la infància GVA 2018

Per mitjà de l'Ordre 6/2017, de 20 de juliol, de Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, es van aprovar les bases reguladores de la concessió de subvencions dirigides a programes de promoció dels drets de la infància i de participació infantil.

L'article tercer de l'ordre esmentada estableix que la convocatòria de les subvencions es realitzarà per mitjà de la resolució de la persona titular de la conselleria amb competències en matèria d'infància.

Per tot això, en l'exercici de la competència atribuïda per l'article 160.4.b de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, en relació amb l'article 9.2 del Decret 103/2015, de 7 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de Presidència i de les conselleries de la Generalitat.

Més informació

Formamos parte de

 

 

 

OFERTAS COLECTIVO PROFESIONAL