Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de los hábitos de navegación. Pulsa en el botón de aceptación si quieres seguir navegando según los términos de nuestra política de cookies

              

 

Subvenciones inclusión Salud Mental GVA 2017

Resolució de 17 de juliol de 2017, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es convoquen subvencions destinades a finançar programes orientats a la inclusió social i la seua participació en la comunitat de les persones adultes amb problemes de salut mental greu, a la Comunitat Valenciana, per a l’exercici 2017. 

Resolución de 17 de julio de 2017, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se convocan subvenciones destinadas a financiar programas orientados a la inclusión social y su participación en la comunidad de las personas adultas con problemas de salud mental grave, en la Comunitat Valenciana, para el ejercicio 2017.
La Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana, estableix i regula un conjunt de mesures i accions encaminades a la prevenció, assistència, atenció integral i la vigilància i seguiment de l’estat de salut, tant de la salut física com de la salut mental. Així mateix, i a fi d’establir uns requisits mínims que garantisquen la qualitat i la idoneïtat dels recursos i programes orientats a la inclusió social i la seua participació en la comunitat de les persones adultes amb problemes de salut mental greu, cal tindre en compte que aquests programes complementen els oferits en la xarxa de salut mental, tal com es reflecteix en l’Estratègia autonòmica de Salut Mental 2017-2020. 

Más información

Formamos parte de

 

 

 

OFERTAS COLECTIVO PROFESIONAL