Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de los hábitos de navegación. Pulsa en el botón de aceptación si quieres seguir navegando según los términos de nuestra política de cookies

              

 

Subvencions educació intercultural GVA 2016/17

Resolució de 23 de maig de 2017, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a accions i programes educatius innovadors que promoguen l’educació intercultural desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana en el curs escolar 2016-2017.

Resolución de 23 de mayo de 2017, del conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se convocan subvenciones destinadas a acciones y programas educativos innovadores que promuevan la educación intercultural desarrollados por entidades privadas sin ánimo de lucro de la Comunitat Valenciana en el curso escolar 2016-2017.


Mitjançant l’Ordre 60/2016, de 23 de setembre, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, s’aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a accions, programes i materials educatius desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana (DOGV 7883, 28.09.2016). D’acord amb aquestes bases, l’Administració educativa valenciana treballa en línia amb allò que disposa la Llei orgànica 2/2006 en l’article 1.n, on es reconeix com un dels principis inspiradors del sistema educatiu espanyol el foment i la promoció de la investigació, l’experimentació i la innovació educativa.

Més informació

Formamos parte de

 

 

 

OFERTAS COLECTIVO PROFESIONAL