Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de los hábitos de navegación. Pulsa en el botón de aceptación si quieres seguir navegando según los términos de nuestra política de cookies

              

 

Convocatoria de la Campaña Viu la Solidaritat

Resolució de 30 de gener de 2017, del secretari general de l’Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, per la qual es fa pública la convocatòria de la Campanya de Temps Lliure Juvenil, en la modalitat de Camps de Voluntariat Juvenil per a l’any 2017.

Resolución de 30 de enero de 2017, del secretario general del Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, por la que se hace pública la convocatoria de la Campaña de Tiempo Libre Juvenil, en la modalidad de Campos de Voluntariado Juvenil, para el año 2017. 
L’article 49.1.25 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana atribueix a la Generalitat competència exclusiva en matèria de Joventut. La Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de joventut de la Comunitat Valenciana, té com a objectiu garantir a la joventut les oportunitats per al seu desenvolupament, per mitjà de l’execució eficaç de les polítiques integrals de joventut a la Comunitat Valenciana. Entre les funcions atribuïdes a l’Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, hi ha l’article 6 de la dita llei, que esmenta les de fomentar i donar suport al voluntariat social i juvenil.

Més informació

Formamos parte de

 

 

 

OFERTAS COLECTIVO PROFESIONAL