Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de los hábitos de navegación. Pulsa en el botón de aceptación si quieres seguir navegando según los términos de nuestra política de cookies

              

 

Subvencións inserció sociolaboral GVA 2017

Resolució de 21 de desembre de 2016, de Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l’exercici 2017 les subvencions dirigides al desenvolupament d’itineraris integrats per a la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d’exclusió social.

Resolución de 21 de diciembre de 2016, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2017 las subvenciones dirigidas al desarrollo de itinerarios integrados para la inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social.
Per mitjà de l’Ordre 16/2016, d’1 d’agost, de Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions dirigides al desenvolupament d’itineraris integrats per a la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d’exclusió social (DOCV 7846, 08.08.2016). En virtut del que s’ha exposat i de conformitat amb l’article 160.4.b de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, resolc: Primer. Objecte Convocar per a l’exercici 2017 les subvencions destinades al finançament de les despeses corrents derivades de la realització de projectes de desenvolupament d’itineraris integrats per a la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d’exclusió social que es desenvolupen en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, regulades per l’Ordre 16/2016, d’1 d’agost, de Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions dirigides al desenvolupament d’itineraris integrats per a la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d’exclusió social (d’ara endavant Ordre 16/2016).

Més informació

 

Formamos parte de

 

 

 

OFERTAS COLECTIVO PROFESIONAL