Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de los hábitos de navegación. Pulsa en el botón de aceptación si quieres seguir navegando según los términos de nuestra política de cookies

              

 

Subvencions promoció i foment del voluntariat GVA 2016

Resolució de 15 de desembre 2016, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l’exercici 2017 les subvencions per al finançament de projectes i activitats de promoció i foment del voluntariat a la Comunitat Valenciana.

Resolución de 15 de diciembre 2016, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2017 las subvenciones para la financiación de proyectos y actividades de promoción y fomento del voluntariado en la Comunitat Valenciana.
Mitjançant l’Ordre 5/2015, de 23 d’octubre, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, s’estableixen les bases reguladores de subvencions per al finançament de projectes i activitats de promoció i foment del voluntariat a la Comunitat Valenciana (DOCV 7649, 03.11.2015). En virtut del que exposa i de conformitat amb l’article 160.4.b de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, resolc: Primer. Objecte Convocar per a l’exercici 2017 les subvencions per al finançament de projectes i activitats de promoció i foment del voluntariat a la Comunitat Valenciana regulades per l’Ordre 5/2015, de 23 d’octubre, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives (DOCV 7649, 03.11.2015). Podran ser objecte d’aquesta subvenció els projectes que tinguen com a finalitat la realització d’activitats de sensibilització, formació i intervenció social, en matèria de voluntariat social referent a dependència, persones amb discapacitat, família, menors, dona i immigració dins del marc de competències que correspon exercir a la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives. 

Más información

Formamos parte de

 

 

 

OFERTAS COLECTIVO PROFESIONAL