Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de los hábitos de navegación. Pulsa en el botón de aceptación si quieres seguir navegando según los términos de nuestra política de cookies

              

 

Ayudas acciones de carácter social GVA 2016

Resolució de 12 de desembre de 2016, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen les ajudes a associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut amb àmbit d’actuació a la Comunitat Valenciana, per a accions de caràcter social durant l’any 2016. 

Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se convocan las ayudas a asociaciones juveniles y entidades prestadoras de servicios a la juventud con ámbito de actuación en la Comunitat Valenciana, para acciones de carácter social durante el año 2016. 

La Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de joventut de la Comunitat Valenciana, assenyala, entre les funcions de l’Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, la promoció de la participació dels joves i el suport econòmic a la realització de les iniciatives i dels projectes de les associacions juvenils de la Comunitat Valenciana. La política juvenil que desenvolupa l’Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove (IVAJ.GVA JOVE) s’emmarca en la participació de la joventut d’una forma lliure i eficaç, per tal de propiciar el marc adequat per al seu desenvolupament social, polític, econòmic i cultural, tal com estableix l’article 48 de la Constitució. Per tot això, en virtut de la competència atribuïda per l’article 165.1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, en relació amb l’article 3 del Decret 7/2015, de 29 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen les conselleries en què s’organitza l’Administració de la Generalitat, i el Decret 152/2015, de 22 de setembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament Orgànic i funcional de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

Accede

Formamos parte de

 

 

 

OFERTAS COLECTIVO PROFESIONAL