Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de los hábitos de navegación. Pulsa en el botón de aceptación si quieres seguir navegando según los términos de nuestra política de cookies

              

 

Ayudas económicas para familias educadoras GVA 2016

RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2016, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen subvencions per al finançament de despeses extraordinàries per acolliment familiar en família educadora, per a l’exercici 2016.

 

Mitjançant l’Ordre 18/2016, de 4 d’octubre, de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, s’han aprovat les bases reguladores de les subvencions per al finançament de despeses extraordinàries per acolliment familiar en família educadora (DOGV 7895, 13.10.2016). En virtut del que s’exposa i de conformitat amb el que estableixen els articles 160.4.b I 166 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, resolc:

Primer. Objecte 1. Es convoquen en règim de concurrència competitiva subvencions per a l’exercici 2016, per al finançament de despeses extraordinàries per acolliment familiar en família educadora. 2. La convocatòria s’ajustarà a les bases reguladores de concessió de subvencions per al finançament de despeses extraordinàries per acolliment familiar en família educadora, aprovades en l’Ordre 18/2016, de 4 d’octubre, de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, publicada en el DOGV número 7895, de 13 d’octubre de 2016. 

Més informació

Formamos parte de

 

 

 

OFERTAS COLECTIVO PROFESIONAL