Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de los hábitos de navegación. Pulsa en el botón de aceptación si quieres seguir navegando según los términos de nuestra política de cookies

              

 

Resum de la reunió COEESCV 22/05/2019

El passat dia 22 de Maig va tindre lloc en el Col·legi una reunió amb col·legiades i col·legiats habilitades.

A aquesta reunió van assistir 12 col·legiades a més de la presidenta i el vicepresident del COEESCV.
Després d'una exposició, per part de les col·legides de les qüestions en les quals es troben sobretot en Centres de treball majoritàriament de caràcter públic, però també el privat, vam arribar a les següents conclusions:
1. Crear un qüestionari per a conèixer la situació particular de les persones habilitades de la Comunitat Valenciana.
2. Crear un grup de treball per a reivindicar el seu reconeixement en la Funció Pública
3. Treballar amb la Universitat per a veure fórmules d'un curs d'adaptació per a habilitats/as.

S'informarà públicament a totes les col·legides de la data de reunió pròxima i de la creació del grup de treball.

 

El pasado día 22 de Mayo tuvo lugar en la sede del colegio una reunión con colegiadas y colegiados habilitadas.

A esta reunión asistieron doce personas colegiadas, además de la presidenta y el vicepresidente del COEESCV.
Después de una exposición inicial y de la exposición por parte los presentes de la realidad de los Centros de trabajo mayoritariamente de carácter público, pero también privados, llegamos a las siguientes conclusiones:
1. Crear un cuestionario para conocer la situación particular de las personas habilitadas de la Comunidad Valenciana.
2. Crear un grupo de trabajo para reivindicar su reconocimiento en la Función Pública
3. Trabajar con la Universidad para ver fórmulas de un curso de adaptación para habilitados/as.

Se informará públicamente a todas las personas colegiadas de la fecha de reunión próxima y de la creación del grupo de trabajo.