Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de los hábitos de navegación. Pulsa en el botón de aceptación si quieres seguir navegando según los términos de nuestra política de cookies

              

 

Ajudes Projectes d'Innovació Social 2016

Esta convocatòria té com a objecte donar suport a la realització de projectes d'innovació social, entesos com el desenvolupament, implementació i/o validació de metodologies o tecnologies innovadores (projectes pilot i demostradors) orientades a la resolució de problemes socials que afecten el municipi de València. 

Els projectes que es finançaran hauran de descriure clarament el problema o la necessitat que pretenen abordar, tant des del punt de vista qualitatiu com  quantitatiu, identificant els factors d'incidència (causes), les condicions d'entorn i els destinataris o beneficiaris de l'acció proposada. 
Les solucions proposades han de tindre un clar caràcter innovador, aportant millores substancials davant d'altres possibles solucions, si és que n’hi ha, i promovent canvis de model i d'hàbits cap a altres més sostenibles, eficients i socialment justos. 
Tindran prioritat aquells projectes l'enfocament dels quals se centre en l'origen dels problemes i proposen solucions que modifiquen la realitat que els genera, davant dels que aborden únicament les seues conseqüències.

Bases

Formamos parte de

 

 

 

OFERTAS COLECTIVO PROFESIONAL