EMPACE 2017

Resolució de 22 de setembre de 2017, del director general del Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convoquen, per a l’exercici 2017, les subvencions destinades a fomentar els acords territorials en matèria d’ocupació i desenvolupament local a la Comunitat Valenciana, regulades en l’Ordre 12/2016, de 29 de juliol, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

 

Programa de subvenciones destinadas a fomentar los acuerdos territoriales en materia de empleo y desarrollo local en la Comunitat Valenciana. Proyectos experimentales. EMPACE-2017.
RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2017, del director general del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que se convocan, para el ejercicio 2017, las subvenciones destinadas a fomentar los acuerdos territoriales en materia de empleo y desarrollo local en la Comunitat Valenciana, reguladas en la Orden 12/2016, de 29 de julio, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. 
En el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 2 de agosto de 2016, se publicó la Orden 12/2016, de 29 de julio, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras del programa de fomento de los acuerdos territoriales en materia de empleo y desarrollo local en la Comunitat Valenciana, para cuya convocatoria existe crédito disponible en la línea S2941000 del subprograma 322.51, Fomento de empleo, del presupuesto del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (en adelante SERVEF) para 2017. 

Més informació

Formamos parte de

 

 

El Tiempo

Valencia Spain Clear (night), 23 °C
Current Conditions
Sunrise: 6:34 am   |   Sunset: 9:32 pm
74%     17.7 km/h     34.406 bar
Forecast
MIé Low: 20 °C High: 28 °C
JUE Low: 19 °C High: 28 °C
VIE Low: 21 °C High: 30 °C
SáB Low: 23 °C High: 28 °C
DOM Low: 22 °C High: 28 °C
LUN Low: 22 °C High: 28 °C
MAR Low: 22 °C High: 27 °C
MIé Low: 22 °C High: 27 °C
JUE Low: 21 °C High: 27 °C
VIE Low: 21 °C High: 28 °C