Ajudes inversions Economia social GVA 2017

Resolució de 29 de desembre de 2016, del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’efectua la convocatòria anticipada, per a l’exercici 2017, de les ajudes destinades a la realització d’inversions regulades en l’article 16 de l’Ordre 23/2016, de 27 d’octubre, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. 

Resolución de 29 de diciembre de 2016, del conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se efectúa la convocatoria anticipada, para el ejercicio 2017, de las ayudas destinadas a la realización de inversiones reguladas en el artículo 16 de la Orden 23/2016, de 27 de octubre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. 
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, estableix, en l’article 23, que el procediment per a la concessió de subvencions s’iniciarà sempre d’ofici, per mitjà de convocatòria aprovada per l’òrgan competent. L’article 160.4 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, estableix que les persones titulars de les conselleries seran les competents en els seus respectius àmbits per a la convocatòria de subvencions. L’Ordre 23/2016, de 27 d’octubre, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (DOGV 7907, 31 d’octubre), estableix les bases reguladores de les ajudes per al foment de les empreses cooperatives i de les societats laborals, i de l’ocupació en aquestes, a la Comunitat Valenciana. 

Més informació

Formamos parte de

 

 

El Tiempo

Valencia Spain Cloudy, 20 °C
Current Conditions
Sunrise: 7:10 am   |   Sunset: 8:50 pm
59%     17.7 km/h     34.270 bar
Forecast
MIé Low: 13 °C High: 21 °C
JUE Low: 15 °C High: 21 °C
VIE Low: 14 °C High: 26 °C
SáB Low: 16 °C High: 20 °C
DOM Low: 15 °C High: 21 °C
LUN Low: 12 °C High: 20 °C
MAR Low: 12 °C High: 18 °C
MIé Low: 11 °C High: 19 °C
JUE Low: 12 °C High: 21 °C
VIE Low: 13 °C High: 21 °C