Revisió salarial 2016 Conveni Discapacitat CV

Resolució de 19 de setembre de 2016, de la Subdirecció General de Relacions Laborals, per la qual es disposa el registre i la publicació de l’acord de revisió salarial per a l’any 2016 en el Conveni col·lectiu de centres i serveis d’atenció a persones discapacitades de la Comunitat Valenciana.

Resolución de 19 de septiembre de 2016, de la Subdirección General de Relaciones Laborales, por la que se dispone el registro y publicación del Acuerdo de Revisión Salarial para el año 2016 en el Convenio Colectivo de Centros y Servicios de Atención a Personas Discapacitadas de la Comunidad Valenciana (Código 80000335011999).

Vista l’acta de l’acord sobre revisió salarial per a l’any 2016 en el Conveni col·lectiu de centres i serveis d’atenció a persones discapacitades de la Comunitat Valenciana, subscrit, per una part, per les organitzacions empresarials FEAD i AGELVALCEE, i, per l’altra part, pels sindicats FE-CCOO-PV i FETE-UGT-PV, i de conformitat amb el que es disposa en l’article 90, apartats 2 i 3, del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març; el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors; l’article 2 del Reial Decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i depòsit de convenis i acords col·lectius de treball, i l’article 3 de l’Orde 37/2010, de 24 de setembre, per la qual es crea el Registre de la Comunitat Valenciana de Convenis i Acords Col·lectius de Treball, aquesta Subdirecció General de Relacions Laborals, d’acord amb el que s’estableix en l’article 51.1 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana; en el Decret 157/2015, de 18 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, i en l’article 4.3 de l’Orde 37/2010

 

Més informació

Formamos parte de

 

 

El Tiempo

Valencia Spain Clear (night), 10 °C
Current Conditions
Sunrise: 8:16 am   |   Sunset: 6:12 pm
65%     17.7 km/h     34.609 bar
Forecast
MAR Low: 10 °C High: 20 °C
MIé Low: 10 °C High: 18 °C
JUE Low: 8 °C High: 21 °C
VIE Low: 8 °C High: 16 °C
SáB Low: 7 °C High: 15 °C
DOM Low: 7 °C High: 15 °C
LUN Low: 9 °C High: 16 °C
MAR Low: 9 °C High: 16 °C
MIé Low: 8 °C High: 17 °C
JUE Low: 7 °C High: 16 °C